ออมสินบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD เป็น สินเชื่อเงินกู้ยืม

ออมสินบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD เป็น สินเชื่อเงินกู้ยืม เพื่อสำรองใช้จ่ายในครอบครัวในช่วงเวลาฉุกเฉินเร่งด่วน โดยธนาคารให้วง เงินกู้ยืม สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถ

เงินยืมกู้ สูงสุดได้ไม่เกิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี เมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อก็สามารถกดเงินสดมาใช้ได้ทันที ลองมาติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมต่อด้านล่างกันเลย

รายละเอียด  สินเชื่อบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD วงเงินกู้ยืม สูงสุดได้ไม่เกิน 30,000 บาท
มีรายได้ขั้นต่ำ 7,000 บาทขึ้นไปไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

คุณสมบัติผู้สมัคร มีสัญชาติไทย
มีอายุ 20 – 60 ปี มีรายได้ประจำ
ผู้ประกอบอิสระ / เจ้าของกิจการ อายุไม่เกิน 65 ปี


ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ ต้องประกอบอาชีพ หรือดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
ช่องทางการสมัคร  สินเชื่อบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD

สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ *กรณีลูกค้าสินเชื่อธนาคารโครงการธนาคารประชาชนเดิม ติดต่อสาขาที่ใช้บริการ

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ พนักงานประจำ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน

Statement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!
Scroll to Top