รายได้น้อยก็ขอสินเชื่อได้ สวัสดิการเปี่ยมสุขให้ยืม 6,000 ขึ้นไป

รายได้น้อยก็ขอสินเชื่อได้ สวัสดิการเปี่ยมสุขให้ยืม 6,000 ขึ้นไป

ข่าวดี สำหรับท่านผู้มีรายได้น้อย ธนาคารกสิกรไทย ออกสินเชื่อเงินกู้ ที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย สินเชื่อบุคคล

สวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทย จากธนาคารกสิกรไทยเป็นสินเชื่อตัวใหม่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีรายได้น้อย ให้ลืมตาอ้าปากได้ ซึ่งจะทำให้มีฐานะดีขึ้นกว่าเดิม

จนพอทัดเทียมกับผู้อื่นได้ โดยมีวงเงินกู้อนุมัติเริ่มที่ 6,000 บาท – 1,500,000 บาท การผ่อนชำระคืนอยู่ที่ 12 – 60 งวด มาดูข้อมูลและรายเอียดมีดังนี้

จุดเด่นสินเชื่อบุคคล สวัสดิการเปี่ยมสุข คือ

วงเงินกู้ขั้นต่ำ 6,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100% ของเงินสะสมรวมผลประโยชน์ เฉพาะส่วนของสมาชิกกองทุน
ไม่มีค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้ / ไม่มีค่าปรับกรณีชำระปิดบัญชีก่อนกึ่งหนึ่งของสัญญากู้

ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ / สำหรับหน่วยงานที่มีบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร
ค่าใช้จ่าย อากรแสตมป์ติดสัญญาเงินกู้
คุณสมบัติของผู้ยื่นสมัครมีดังนี้

อายุผู้ขอกู้ รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว จะต้องไม่เกิน 60 ปี หรือไม่เกินอายุเกษียณที่หน่วยงานกำหนดใว้
ไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำ

มีอายุงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือนเป็น สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ บลจ.กสิกรไทย และ เป็นนายทะเบียนสมาชิกกองทุน โดยบริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร
เป็นพนักงานประจำของหน่วยงาน

 

นอกเหนือจากนี้ คุณสมบัติอื่นๆ ต้องได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้

เอกสารประกอบการยื่นสมัคร คือ

 

สำเนาบัตรประชาชน ที่มีรูปหน้าและเลข 13 หลักชัดเจน
สำเนาบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย

 

หนังสือแจ้งให้ดำเนินการ (สามารถขอเอกสารได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท / หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัคร)
สำเนาใบแจ้งยอดเงิน สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมี)
เอกสารประกอบแสดงรายได้

 

หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนอายุไม่เกิน 2 เดือน ทั้งต้นฉบับและสำเนา
ในกรณีใช้ หนังสือรับรองเงินเดือน เพิ่มเอกสารสำเนารายการเดินบัญชี ย้อนหลังติดต่อกัน 3 เดือน
ในกรณีมีรายได้อื่น นอกเหนือจากงานประจำ ให้เพิ่มสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สำเนาการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิ ในปีล่าสุด

หมายเหตุ : อากรแสตมป์ 1 บาทต่อเงินสินเชื่อ 2,000 บาท เศษของ 2,000 บาท คิดค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
ระยะเวลาในการผ่อนชำระและวงเงินกู้

วงเงินกู้ ตั้งแต่ 6,000 – 20,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 งวด
วงเงินกู้ ตั้งแต่ 20,001 – 1,500,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18, 24, 36, 48 หรือ 60 งวด
สิ่งต้องคำนึงถึง: ควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข อย่างละเอียดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจ ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือ K-Contact Center โทร 02-8888888 หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาใกล้บ้าน
ขอขอบคุณที่มา: ธนาคาร กสิกรไทย

 

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!
Scroll to Top